• Nieruchomości Prawnik Warszawa
  "CAŁY ŚWIAT USUWA SIĘ
  Z DROGI CZŁOWIEKOWI
  KTÓRY WIE DOKĄD ZMIERZA"
  Steve Jobs
 • Nieruchomości Prawnik Lublin
  "JEŚLI ISTNIEJE SPOSÓB
  BY ZROBIĆ COŚ LEPIEJ...
  ZNAJDĘ GO"
  Thomas A. Edison
  Prawnik Warszawa

Rozwód i separacja


Każda para, która staje na ślubnym kobiercu, zakłada, że spędzi całe swoje życie razem. Niestety statystyki są nieubłagalne i wskazują, iż już prawie połowa małżeństw kończy się rozwodem. Rozwód może nastąpić po okresie separacji lub bez niego. Wsparcie dobrego pełnomocnika specjalizującego się w sprawach rozwodowych nie złagodzi bólu rozstania, ale na pewno pozwoli zadbać o swoje interesy i ułatwi przejście całej procedury.

Separacja czy rozwód - różnice

Procedury rozwodowe i separacyjne, a także koszty sądowe są takie same w obu przypadkach. Separacja sądowa jest dobrym rozwiązaniem, jeśli istnieje szansa, że para wróci do siebie. W wielu przypadkach tymczasowe rozstanie pozwala na złapanie dystansu, zastanowienie się nad związkiem, postępowaniem własnym i partnera, na odbycie terapii. Jeśli jednak nie ma szans na to, że małżeństwo będzie można naprawić, lepszym rozwiązaniem jest rozwód. W przypadku separacji żona nie może powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem, a po rozwodzie wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie w USC.

Małżonkowie, którzy są w separacji, muszą nadal wzajemnie sobie pomagać, a jeśli jeden z małżonków płaci alimenty na rzecz drugiego małżonka, to obowiązek ten nie kończy się po 5 latach od separacji, jak w przypadku rozwodu. Żadna ze stron nie może też w okresie separacji, bez orzeczenia rozwodu, zawrzeć nowego małżeństwa. Zarówno rozwód, jak i separacja są trudnymi psychicznie wydarzeniami, wymagającymi cierpliwości, ale i pomocy prawnika rozwodowego. Uwaga z chwilą orzeczenia separacji sadowej pomiędzy stronami ustaje także wspólność mają


Dokumenty potrzebne do rozwodu

Strona zdecydowana na zainicjowanie procedury rozwodowej powinna złożyć pozew o rozwód w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. Wiele osób decyduje się jednak na złożenie pozwu bez adwokata,dlatego to na nich spoczywa obowiązek skompletowania pozwu o rozwód. W pozwie należy określić strony postępowania poprzez podanie ich imion, nazwisk i aktualnego adresu oraz nr PESEL. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktu urodzenia dzieci.

Każde pismo inicjujące postępowanie sądowe musi zostać opłacone. Do pozwu należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł.

W pozwie należy określić czy wnioskujący żąda rozwiązania małżeństwa przez orzeczenie rozwody z winy małżonka czy bez orzekania o winie. W przypadku żądania orzeczenia winy należy przedstawić dowody na poparcie twierdzeń przemawiających za winą współmałżonka. Następnie należy określić sposób opieki nad wspólnymi dziećmi, miejsce ich pobytu oraz wysokość alimentów na ich utrzymanie.

Jeśli para posiada dzieci i jedna ze stron wnioskuje o alimenty na ich utrzymanie, potrzebne będą też rachunki i faktury,które wykażą koszty związane z utrzymaniem dzieci oraz zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach czy deklaracje o dochodach. Razem z małżonkiem można sporządzić porozumienie tzw. plan wychowawczy, który określi kiedy, jak i kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi. Sam pozew rozwodowy można napisać własnymi słowami: opisać problemy, które sprawiły, że małżeństwo przestało faktycznie istnieć i nie ma szans na to, że da się je naprawić.

Im więcej szczegółów, tym często łatwiej uzasadnić pozew o rozwód, jednak sąd i tak na rozprawie przesłucha obie strony. Dodatkowo w pozwie o rozwód można żądać o zasądzenie alimentów dla małżonka żądającego rozwodu o ile jest w niedostatku lub o ile zmniejszyła się jego stopa życiowa a winę za rozpad małżeństwa ponosi współmałżonek.

Dokumenty potrzebne do separacji

Pozew o separację może wnieść każdy z małżonków, mogą oni też wystąpić o separację oboje. W każdym z tych przypadków może im pomóc pełnomocnik. Pozew musi zawierać dokładne dane dotyczące stron: imiona, nazwiska, PESEL-e i aktualne miejsce zamieszkania. Analogicznie, jak w pozwie o rozwód, należy opisać, co jest przyczyną rozstania, można też sporządzić plan opieki nad dziećmi i dołączyć prośbę o zasądzenie alimentów. Potrzebne są też dokumenty: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, ewentualne rachunki i faktury, które świadczą o kosztach utrzymania dzieci i zaświadczenia o zarobkach. Trzeba też wnieść opłatę w wysokości 100 zł, jeśli małżonkowie są zgodni co do separacji i nie mają dzieci lub 600 zł, gdy pozew wnosi jedna osoba mimo sprzeciwu drugiej strony.


Czas trwania sprawy związanej z rozwodem

Większość postępowań sądowych jest czasochłonna, nie inaczej sprawa wygląda w przypadku rozwodu. To, jak wiele czasu para spędzi na sali sądowej, zależy od tego, czy są zgodni, czy któraś ze stron wnioskowała o rozwód z winy małżonka, czy para ma małoletnie dzieci i jest zgodna co do sprawowania opieki nad dziećmi, czy też nie. Z reguły od momentu złożenia pozwu do pierwszej rozprawy mija od 2 do 4 miesięcy, chociaż wszystko zależy od ilości spraw, którymi zajmuje się dany sąd. Rozwód w Warszawie może trwać dłużej niż w przypadku mniejszych aglomeracji. Szacuje się, że spraw rozwodowych w Warszawie jest trzykrotnie więcej, niż w pozostałych miastach.

Od momentu złożenia wniosku o rozwód, pozew dostarczony jest drugiemu małżonkowi, który może odpowiedzieć na pozew, wnieść o oddalenie powództwa albo zgodzić się na rozwód. Jeśli pozew jest dobrze, jasno napisany i wyjaśnia wszelkie okoliczności związane z rozpadem pożycia, do orzeczenia wyroku może dojść już na pierwszej rozprawie, która potrwa około 30-60 minut. Jeśli para ma małoletnie dzieci i nie może dojść do porozumienia w kwestii alimentów, opieki, gdy któryś z małżonków kwestionuje swoją odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, sprawa może trwać nawet kilka lat. Sąd musi bowiem przesłuchać świadków, zapoznać się z wszelkimi dowodami. Trzeba też pamiętać, że wyrok rozwodowy wydany przez sąd okręgowy nie musi być ostateczny, jeśli któraś ze stron wniesie apelację.


Skuteczny prawnik rozwodowy - sprawy rozwodowe z PRORADCY Warszawa

Sprawy rozwodowe w Warszawie sprawnie przygotowuje i prowadzi Kancelaria PRORADCY. Kancelaria pomoże klientowi w przygotowaniu dokumentów sądowych, a także udzieli porad prawnych, które pozwolą na złagodzenie lub zakończenie problemów związanych z rozwodem czy separacją.

Klientom doradzamy rozważnie z uwzględnieniem ich faktycznej sytuacji życiowej. Prawnicy Kancelarii zawsze starają się być wsparciem merytorycznym na najwyższym poziomie ale niejednokrotnie od prawnika oczekuje się w takich sytuacjach zrozumienia, wysłuchania i doradztwa. To w jaki sposób Klient pokieruje swoim życiem w trakcie rozwodu, ustali zasady opieki nad dziećmi, wysokość alimentów oraz jak zdecyduje podzielić majątek zdeterminuje dalsze życie.

Dla PRORADCY pomoc prawna w sprawach rozwodowych to nie tylko praca ale i misja. Zawsze staramy się ja wykonywać w oparciu o zaufanie i doradztwo prawne na najwyższym poziomie