• Nieruchomości Prawnik Warszawa
  "CAŁY ŚWIAT USUWA SIĘ
  Z DROGI CZŁOWIEKOWI
  KTÓRY WIE DOKĄD ZMIERZA"
  Steve Jobs
 • Nieruchomości Prawnik Lublin
  "JEŚLI ISTNIEJE SPOSÓB
  BY ZROBIĆ COŚ LEPIEJ...
  ZNAJDĘ GO"
  Thomas A. Edison
  Prawnik Warszawa

Prawo rodzinne


Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego o szczególnym charakterze i znaczeniu, ponieważ reguluje wszelkie stosunki majątkowe i niemajątkowe zarówno między małżonkami jak też pomiędzy osobami spokrewnionymi bądź związanymi stosunkiem opieki, kurateli czy też przysposobienia.

Jest to zatem zbiór określonych ustawą pożądanych postaw i zachowań społecznych na poziomie podstawowej komórki społecznej (czyli rodziny) przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony dla wszystkich podmiotów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria PRORADCY świadczy usługi w zakresie prawa rodzinnego przede wszystkim w Warszawie i okolicach. Nasi prawnicy jednakże reprezentują Klientów na terenie całej Polski.


Jak przebiega wizyta u radcy udzielającego wsparcia z zakresu prawa rodzinnego

Kluczowe znaczenie ma zwłaszcza pierwsza wizyta, ponieważ to od jej przebiegu w bezpośredni sposób zależy to, w jaki sposób i w jakim zakresie, a także z jaką skutecznością będziemy w stanie pomóc naszym klientom. Z tego powodu w trakcie pierwszej rozmowy niezwykle ważne jest, by przedstawić swój problem, jego przyczyny i wszelkie okoliczności zgodnie ze stanem faktycznym tak dokładnie, jak to tylko możliwe. W znaczący sposób ułatwi nam to „postawienie diagnozy”, jak również pozwoli w jasny sposób sprecyzować możliwości rozwiązania w kontekście oczekiwań klienta.

Każdorazowo po zapoznaniu się szczegółowo ze sprawą i z oczekiwaniami klienta przedstawiamy dostępne możliwości oraz opisujemy rozwiązania, które naszym zdaniem są optymalne. Nadto , sygnalizujemy również ewentualne problemy bądź ryzyka związane z zastosowaniem konkretnego sposobu przeprowadzenia sprawy. Tworzymy rozwiązania na miarę potrzeb klienta tak aby w sposób pełny zabezpieczyć jego prawa i interesy. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego nacechowane są dużą dozą emocji. Z uwagi na powyższe na życzenie Klienta wspieramy go na każdym etapie sprawy także przy negocjacjach przedsądowych.

Zakres wsparcia jaki oferujemy Klientom obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego.


Rozwody i separacje

Rozwód to trudna sytuacja w życiu przeżywana przez rodzinę zarówno w domu jak i podczas sprawy rozwodowej w sądzie. Niełatwy i stresujący czas, w którym potrzeba wysłuchania, porady oraz dyskrecji. Kompleksowa pomoc jest niezbędna podczas tego procesu aby zagwarantować możliwie jak największy spokój oraz poczucie bezpieczeństwa. W tego rodzaju sprawach nasi prawnicy zawsze kierują się odpowiednim wyczuciem i delikatnością przy jednoczesnym konsekwentnym dążeniu do uzyskania wyroku możliwie najbardziej korzystnego dla klienta.

Pierwszym krokiem przed złożeniem pozwu o rozwód są konsultacje rozwodowe. Prawnik po wysłuchaniu Klienta przedstawia możliwe rozwiązania, które zagwarantują bezpieczeństwo oraz zminimalizują stres. Zlecając sprawę rozwodową Naszej kancelarii możesz liczyć na jej reprezentację w sądzie oraz dopełnienie wszystkich, niezbędnych formalności związanych z procesem.

Nierzadko rozpoczęcie procesu rozwodowego poprzedzają negocjacje - zarówno te, które małżonkowie prowadzą we własnym zakresie, jak i te, które organizują radcowie prawni reprezentujący rozwodzące się strony. To najczęściej ostatni moment, kiedy można jeszcze cokolwiek ustalić bez nadmiernych emocji. Należy zawsze pamiętać, iż Sąd nie zna prawdy, sąd zna tylko akta. Dlatego w aktach sprawy musi się znaleźć to, co przekona sąd do Twoich racji. Dobry pełnomocnik od rozwodów musi być przede wszystkim doskonałym strategiem zaangażowanym w Twoją sprawę.

Podziały majątków po rozwodzie i związkach nieformalnych

Pozasądowy podział majątku

Rozstający się małżonkowie często nie potrafią porozumieć się w sprawach finansowych oraz majątkowych. Jest to o tyle oczywiste że konflikt na podłożu emocjonalnym uniemożliwia im racjonalne rozmowy na tematy związane z finansami. Podziału majątku wspólnego małżonków dokonać można zarówno w trakcie rozwodu (chociaż w praktyce jest to niezwykle rzadko spotykana sytuacja), jak i po jego zakończeniu. Można również przeprowadzić go bez udziału sądu, sporządzając bezpieczną dla obu stron umowę notarialną.

Zawsze rekomendujemy Klientom porozumienie. Pozwala to uniknąć przede wszystkim kosztów postępowania sądowego, a także zaoszczędzić sporo cennego czasu oraz nerwów. Z wsparciem Kancelarii, która prawidłowo sporządzi umowę o podział majątku można skutecznie i bezpiecznie uniknąć procesu sądowego. Nasi prawnicy z sukcesem prowadzą negocjacje pomiędzy małżonkami i finalizują je z udziałem notariusza w formie aktu notarialnego. Jest to najbardziej efektywny i rekomendowany przez Kancelarię sposób podziału majątku.

Przeprowadzamy audyty stanu prawnego nieruchomości oraz sporządzamy projekty umów związanych z realizacją przedsięwzięcia (w tym mających na celu uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości, ustanowienie inwestora zastępczego czy też umów o prace projektowe oraz o roboty budowlane). Dokonujemy regulacji stanu prawnego nieruchomości zarówno w trybie administracyjnym jak i cywilnoprawnym.

Sądowy podział majątku

Jeśli małżonkom nie uda się porozumieć zawierając stosowną umowę notarialną niezbędny staje się sądowy podział majątku. Jest to skomplikowany proces, w który zazwyczaj zaangażowany jest prawnik. Jego rola to pomoc w przejściu swojemu Klientowi przez całość procesu sądowego, począwszy od ustalenia składników majątku, sporządzenia stosownych pism procesowych z żądaniami, udziału w rozprawach aż po uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego. Radca prawny reprezentuje klienta oraz wspiera go na każdym etapie postępowania.

Do podziału majątku należy podejść rozważnie analogicznie jak do rozwodu. To w sprawie o podział majątku spotykają się z jednej strony emocje, a z drugiej - chłodne kalkulacje. Błąd może kosztować dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. My wiemy, co może Cię spotkać w sprawie o podział majątku i jak tym procesem pokierować.


Nabywanie i obrót nieruchomościami na rzecz małoletnich

Niezwykle częstą praktyką wśród rodziców jest zakup nieruchomości dla małoletniego dziecka, jako formy zabezpieczenia finansowego na przyszłość. Co jednak niezwykle ważne, taki zakup wiąże się z koniecznością dopełnienia określonych formalności prawnych, bez których dokonanie tego rodzaju transakcji staje się niemożliwe. Nasi specjaliści oferują pomoc we wszelkich sprawach związanych z zakupem i przekazaniem małoletniemu darowizny w formie nieruchomości – także we wszelkich kwestiach formalnych.


Doradztwo prawnika w zakresie podziału kredytów mieszkaniowych

Banku nie interesuje rozwód. Bank ma podpisaną umowę kredytową z dwiema osobami i bez względu na ich stan cywilny ma prawo wymagać spłaty od każdej z nich z osobna. O tym czy w umowie kredytowej zostanie jedna osoba lub w miejsce byłego małżonka wstąpi nowa decyduje wyłącznie bank, który ocenia sytuację wyłącznie z uwagi na bezpieczeństwo swoich interesów. Ponieważ rozwiązanie małżeństwa w wyniku sprawy rozwodowej i będący jej częstą konsekwencją podział majątku nie oznacza automatycznie podziału zobowiązań finansowych powstałych w trakcie trwania związku małżeńskiego, wiele rozwodzących się par ma problem z długoterminowymi kredytami hipotecznymi i określeniem, kto powinien je spłacać.

Oferujemy kompleksową i skuteczną pomoc w rozwiązywaniu tego typu problemów zarówno dla osób w trakcie lub po rozwodzie, jak również porady prawne dla tych małżonków, którzy chcieliby się zabezpieczyć przed ryzykiem rozliczania wspólnie zaciągniętego kredytu mieszkaniowego, gdyby w przyszłości doszło do rozwodu.

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa zarówno klientom biznesowym, jaki i indywidualnym. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów z rynku nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie sprawia, że dział ten jest podstawowym filarem naszej działalności.


Konkubinat – wzajemne rozliczanie, dziedziczenie, podatki, rodzicielstwo

Konkubinat jest zjawiskiem coraz powszechniejszym w polskich realiach społecznych, jednak ustawodawca pomija tą formę partnerstwa w swoich przepisach. Nasi specjaliści służą swą fachową wiedzą i doradztwem dla konkubentów między innymi w zakresie kwestii podatkowych, rodzicielstwa i sytuacji prawnej dziecka konkubentów, wzajemnych rozliczeń pomiędzy konkubentami (także alimentacyjnych) oraz dziedziczenia.