• Nieruchomości Prawnik Warszawa
  "CAŁY ŚWIAT USUWA SIĘ
  Z DROGI CZŁOWIEKOWI
  KTÓRY WIE DOKĄD ZMIERZA"
  Steve Jobs
 • Nieruchomości Prawnik Lublin
  "JEŚLI ISTNIEJE SPOSÓB
  BY ZROBIĆ COŚ LEPIEJ...
  ZNAJDĘ GO"
  Thomas A. Edison
  Prawnik Warszawa

Odwołanie od decyzji ZUS

 • Spis treści:
 • Od jakich decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych można się odwołać?
 • Co powinno zawierać odwołanie?
 • Termin do złożenia odwołania od decyzji ZUS
 • Do jakiego sądu złożyć pismo?
 • Skontaktuj się z Kancelarią Radców Prawnych ProRadcy

 • Nie zawsze zgadzamy się z treścią wydanej decyzji. Nie zawsze także jest ona wydana poprawnie, zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym. Odwołanie stanowi, więc dla każdego z nas szansę na uzyskanie postulatów, które naszym zdaniem nam się należą. Często bywa również, że odwołanie jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem, które może uchronić nas przed konsekwencjami nieprawidłowych decyzji. W takich sytuacjach mamy prawo złożyć również odwołanie od decyzji ZUS.

  Od jakich decyzji zakładu ubezpieczeń społecznych można się odwołać?

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja ogólnopaństwowa i społeczna oferuje każdemu obywatelowi szansę na skorzystanie z wielu świadczeń. Najbardziej korzystnym aspektem jest jednak możliwość złożenia odwołania od każdej decyzji ZUS. Bez względu na to, czy decyzja była odmowna, czy też nie podoba nam się wysokość przyznanego świadczenia.

  Najczęściej jednak składa się odwołanie od decyzji ZUS w sprawie:

  • emerytury
  • enty (również renty rodzinnej)
  • renty
  • świadczenia rehabilitacyjnego
  • zasiłku chorobowego
  • wszelkich odszkodowań z tytułu wypadku

  Są to świadczenia, z których najczęściej korzystamy, więc odwołań dotyczących tych postępowań jest najwięcej, niejednokrotnie zajmowaliśmy się tą tematyką.


Co powinno zawierać odwołanie?

Zapewne wielu z nas często zadaje sobie pytanie, jak odwołać się od decyzji lub jak prawidłowo napisać odwołanie od decyzji ZUS. Z racji tego, iż odwołanie jest pismem urzędowym, to oprócz właściwego uzasadnienia, powinno także spełniać pewne wymogi formalne.

Zamieszczenie daty, danych osobowych, adresu osoby odwołującej się od decyzji oraz oznaczenie właściwego sądu to podstawa. Poprawne odwołanie w swojej treści zawiera zwięzłe wyjaśnienie, krótki opis przyczyny, która spowodowała, że nie zgadzamy się z wydaną decyzją ZUS. Obowiązkowo musi znaleźć się również podpis ubezpieczonego lub osoby do tego uprawnionej, czyli przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Jako Kancelaria Radców Prawnych z wieloletnim doświadczeniem bezustannie reprezentujemy klientów przed sądem w sprawach odwołań od decyzji ZUS. Wzór odwołania od decyzji stanowi pewien schemat formalny, który zgodnie z przepisami prawa powinno zawierać każde pismo urzędowe. Natomiast co do samego uzasadnienia, to wymaga ono indywidualnej interpretacji.

Gdy ZUS zgodzi się z treścią wniesionego odwołania, to może zmienić decyzję lub po prostu ją uchylić. Taka sytuacja powoduje, że organ ubezpieczeniowy wydaje nową decyzję dotyczącą danego świadczenia, tym samym nie nadając dalszego biegu postępowania odwoławczego.