• Nieruchomości Prawnik Warszawa
  "CAŁY ŚWIAT USUWA SIĘ
  Z DROGI CZŁOWIEKOWI
  KTÓRY WIE DOKĄD ZMIERZA"
  Steve Jobs
 • Nieruchomości Prawnik Lublin
  "JEŚLI ISTNIEJE SPOSÓB
  BY ZROBIĆ COŚ LEPIEJ...
  ZNAJDĘ GO"
  Thomas A. Edison
  Prawnik Warszawa

Wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa – obsługa prawna


Obsługa prawna - Wspólnoty Mieszkaniowe

Dział prawa nieruchomości jest jednym z głównych filarów Kancelarii PRORADCY. Prawnicy Kancelarii znają praktyczne potrzeby i problemy wspólnot mieszkaniowych i tym samym nie ograniczają się do rozwiązań jedynie prawnych.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz kilkunastoma zarządcami nieruchomości.

Od lat wspieramy naszych partnerów w bieżącej działalności oraz w strategicznych decyzjach i procesach tj. np. zmiana sposobu zarządu we wspólnocie mieszkaniowej, bądź dochodzenie roszczeń od deweloperów z tytułu rękojmi/ z tytułu odszkodowania w związku z wadami budynku.

Zdaniem naszych Klientów wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej sprawy oraz praktyczna wiedza.

Obsługa prawna - Spółdzielnie Mieszkaniowe

Kancelaria PRORADCY zajmuje się obsługą prawną podmiotów rynku nieruchomości w tym spółdzielni mieszkaniowych. Naszym atutem jest szeroka specjalistyczna wiedza z zakresu prawa spółdzielczego. Zaufało nam już wiele spółdzielni mieszkaniowych, z którymi mamy zaszczyt współpracować od wielu lat.

Wieloletnia współpraca z podmiotami z szeroko rozumianego rynku nieruchomości gwarantuje Klientom kompleksowe doradztwo prawne na najwyższym poziomie. Prowadzimy profesjonalną obsługę we wszystkich obszarach prawnych związanych z tym specyficznym i wymagającym rynkiem.

Znamy praktyczne problemy spółdzielni mieszkaniowych i nigdy nie ograniczamy się do rozwiązań czysto prawnych.

Wsparcie prawne w realizacji zadań spółdzielni mieszkaniowych

Wykorzystując doświadczenie oraz wiedzę praktyczną wspieramy spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe min. w realizacji następujących zadań:

 • dokonywanie audytów aktualnych, obowiązujących w danej spółdzielni aktów prawnych – statutu, regulaminów, zarządzeń itp. pod kątem ich zgodności z prawem oraz wewnętrznej spójności, kompletności i rozdzielności;
 • przygotowywanie statutu oraz regulaminów;
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych decyzji organów spółdzielni;
 • prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych związanych z bieżącą działalnością spółdzielni, w tym postępowań dotyczących wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 • dochodzenie na drodze sądowej odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją;
 • prowadzenie postępowań o opróżnienie lokalu;
 • windykacja należności na drodze przesądowej oraz sądowej;
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie realizacji inwestycji budowlanych w tym uzyskiwanie pozwoleń budowlanych i innych wymaganych prawem decyzji organów administracji;
 • dochodzenie roszczeń spółdzielni z tytułu nienależytego wykonania umów przez kontrahentów, roszczeń gwarancyjnych, z tytułu rękojmi itp.
 • zarząd i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, w tym przygotowywanie projektów umów o zarząd wspólnotami mieszkaniowymi, przygotowywanie projektów umów związanych z bieżącą działalnością tych wspólnot;
 • bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, reprezentacja spółdzielni w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, tworzenie układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy i wynagrodzeń.
 • nadzór i bieżąca kontrola prawidłowości prowadzenia akt pracowniczych;
 • udział w pracach organów spółdzielni.

WARSZAWA

02-652 Warszawa, Samochodowa 2 lok 76

kancelaria@proradcy.pl
sekretariat@proradcy.pl

tel: + 48 790 509 205
tel: + 48 22 617 18 63

LUBLIN

ul. Okopowa 20/21, 20-022 Lublin

sekretariat-lublin@proradcy.pl
tel: +48 790 509 205