• Nieruchomości Prawnik Warszawa
  "CAŁY ŚWIAT USUWA SIĘ
  Z DROGI CZŁOWIEKOWI
  KTÓRY WIE DOKĄD ZMIERZA"
  Steve Jobs
 • Nieruchomości Prawnik Lublin
  "JEŚLI ISTNIEJE SPOSÓB
  BY ZROBIĆ COŚ LEPIEJ...
  ZNAJDĘ GO"
  Thomas A. Edison
  Prawnik Warszawa

Prawo spółek handlowych


Do spółek handlowych zalicza się zarówno spółki osobowe, jak również kapitałowe. Do pierwszej grupy należą spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, natomiast wśród spółek kapitałowych znajdują się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Przepisy normujące ustrój wszystkich tych spółek zawarte są w Kodeksie spółek handlowych. Kodeksem regulującym spółki cywilne, które są wyłącznie umową cywilnoprawną, jest Kodeks cywilny. Przepisy prawa spółek znajdują się też w innych aktach prawnych, między innymi w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Obsługa prawna spółek

W ramach usług prowadzonych przez kancelarię oferujemy obsługę prawną spółek handlowych. Pomagamy w zakładaniu, przekształceniach oraz ich likwidacji, dbając przy tym, aby procesy te były jak najbardziej korzystne dla klienta. Sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy, redagujemy kontrakty handlowe, prowadzimy negocjacje, a także przygotowujemy dokumenty w oparciu o indywidualne potrzeby naszych klientów. Zajmujemy się ponadto optymalizacją prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, jak również kompleksową windykacją należności i zabezpieczaniem roszczeń. W każdym z przypadków przedstawiamy propozycje najkorzystniejszych rozwiązań przewidywanych przez prawo spółek.

Zakładanie

Etap zakładania spółki powinien zostać poprzedzony analizą dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej przewidywanymi przez prawo spółek handlowych. Wybrana opcja powinna odpowiadać celom biznesowym. Niewłaściwy wybór może pociągnąć za sobą koszty związane ze zmianą formy prowadzenia działalności bądź wywołać skutek w postaci problemów podatkowych. Doradzamy w kwestii rejestracji spółek prawa handlowego proponując wybór optymalnej formy prawnej. Przygotowujemy ponadto niezbędne dokumenty, jak również zajmujemy się procedurą rejestracyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przekształcenie

Prawo spółek stwarza szerokie możliwości zmian w zakresie formy prowadzonej działalności. Można więc zarejestrować nową spółkę i przenieść dotychczasową działalność, przekształcić dotychczasową formę w inną, połączyć kilka istniejących spółek bądź podzielić jedną na wiele. Konieczność dokonania takich działań może wynikać z potrzeby optymalizacji podatkowej, wejścia do spółki nowych wspólników czy też wymogu ograniczenia ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapewniamy doradztwo w zakresie spraw dotyczących przekształceń spółek prawa handlowego. Przygotowujemy niezbędne dokumenty oraz pomagamy w realizacji procedur w Sądzie Rejestrowym.

Likwidacja i upadłość

W przypadku, gdy nie istnieje możliwość dalszego prowadzenia działalności oraz zachodzi konieczność likwidacji bądź ogłoszenia upadłości, ważne jest odpowiednie przeprowadzenie procesu związanego z zakończeniem działalności. Pomagamy w procesach likwidacji spółek prawa handlowego przeprowadzając całą procedurę likwidacyjną, aż do etapu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzimy również sprawy dotyczące upadłości spółek handlowych. Zapewniamy konsultacje w tym zakresie, a także nadzorujemy dopełnienie wszystkich formalności dotyczących dokonania niezbędnych zgłoszeń i zawiadomień oraz innych procedur prawnych.